Badanie PMR: dekoracje i narzędzia najczęściej kupowanymi artykułami do ogrodu przez Polaków

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z badania PMR przeprowadzonego w styczniu 2020, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, ponad połowa badanych kupiła artykuły ogrodowe. Spośród nich 63% kupiło elementy dekoracyjne do ogrodu takie jak donice, płoty czy rzeźby. Taki sam odsetek badanych kupił narzędzia ogrodowe.

 

Elementy dekoracyjne i narzędzia najczęściej kupowanymi artykułami ogrodowymi

W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie PMR przeprowadzone w styczniu 2020 r., ponad połowa badanych Polaków dokonała zakupu artykułów ogrodowych (m.in. narzędzia, rośliny, nasiona, donice, ziemie, grille, baseny, meble, kosiarki itp.). Spośród nich, najwyższy odsetek badanych wskazał na zakup elementów dekoracyjnych oraz narzędzi ogrodowych (po 63%).

Na zakup narzędzi ogrodowych częściej wskazywali mężczyźni (71%), osoby w wieku 35-54 lata (69%), z wykształceniem niższym (79%), z największych gospodarstw domowych (69%) oraz o dochodzie miesięcznym netto na osobę w gospodarstwie w przedziale 2-3 tys. zł (73%).

Jeśli chodzi o elementy dekoracyjne do ogrodu różnice w podziale na płeć respondenta nie były znaczące.

 

Jedna trzecia Polaków kupiła meble ogrodowe

Dodatkowo, ponad jedna trzecia Polaków (34%), którzy w 2019 r. kupili produkty z kategorii artykułów ogrodowych, kupiła meble ogrodowe. Częściej byli to mężczyźni: 41% mężczyzn, w porównaniu do 30% kobiet, a także osoby w najmłodszej grupie wiekowej, 18-34 lata (40% w porównaniu do 26% wśród osób powyżej 55 roku życia). Z kolei brak jest zróżnicowania w odsetkach odpowiedzi ze względu na miejsce zamieszkania – meble ogrodowe otrzymały 34% wskazań wśród mieszkańców wsi i tyle samo wśród mieszkańców miast.

 

Zakup artykułów ogrodowych zaplanowany z wyprzedzeniem

Respondenci badania zostali poproszeni także o wskazanie, w jaki sposób dokonywali zakupu artykułów ogrodowych. Zdecydowana większość osób, które kupiły meble ogrodowe, zrobiła to po wcześniejszym zaplanowaniu (80%). Takich zakupów dokonywały w szczególności osoby z niższym wykształceniem (91%) oraz z najmniejszych, jedno- i dwuosobowych gospodarstw domowych (93%).

Z kolei w przypadku zakupu elementów dekoracyjnych ogrodu, respondenci częściej niż w przypadku innych kategorii wskazywali na spontaniczne zakupy (41%), niemniej jednak większość z nich odpowiedziała, że taki zakup planowała z wyprzedzeniem. Wyższy odsetek mężczyzn (48%) niż kobiet zadeklarował zakup dekoracji ogrodowych spontanicznie.

najczesciej kupowane artykuly ogrodowe

Pełna analiza w tygodniku PMR: Retail Insight Poland.

O autorze

Justyna Zagórska

Senior Analyst, PMR

Analityk rynku handlu detalicznego w Polsce, współautor raportów m.in. Rynek HoReCa w Polsce 2020, Handel detaliczny produktami marek własnych w Polsce 2019, Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2020. Posiada także doświadczenie w analizach dotyczących sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia w Polsce.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.