Badanie PMR: Jedna trzecia Polaków kupuje sprzęt AGD/RTV marek własnych

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z badania PMR przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie Polaków na przełomie listopada i grudnia 2020 r., jedna trzecia badanych kupuje sprzęt AGD/RTV lub elektronikę pod marką własną.

Ta kategoria produktowa w ramach marki własnej znacznie ustępuje produktom spożywczym, kosmetykom czy odzieży, których zakupy deklaruje ponad połowa badanych. Z drugiej strony, z badania na próbie reprezentatywnej wynika, że produkty AGD/RTV lub elektronika marki własnej są bardziej popularne niż sprzęt sportowy, narzędzia, produkty dla dzieci czy alkohol.

Heavy-userzy marek własnych kupują częściej

W badaniu na próbie celowej wśród osób, które deklarują zakup produktów marki własnej (przeprowadzonym również w grudniu 2020 r.), PMR pytał respondentów o częstość zakupów w poszczególnych kategoriach. W ciągu ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie, sprzęt AGD/RTV lub elektronikę marki własnej zakupił co dziesiąty ankietowany (8%). Takich zakupów częściej dokonali mężczyźni, osoby w wieku 35-54 lata, mieszkańcy miast oraz osoby z najniższej grupy dochodowej (miesięczny dochód netto do 2 tys. zł).

Co ciekawe, odsetek wskazań był znacznie wyższy wśród osób, które regularnie kupują produkty marek własnych – 14% osób, które produkty pod markami własnymi ogółem kupują przy okazji każdych lub prawie zakupów, dokonało takiego zakupu w ciągu ostatniego miesiąca. Może to oznaczać, że osoby, które dobrze znają produkty marek własnych i im ufają, w przypadku pojawienia się potrzeby zakupowej w omawianej kategorii, szukają potrzebnych produktów w ramach oferty marek własnych.

Dwie trzecie kupuje rzadko lub wcale

Podobnie jak w przypadku większości innych analizowanych kategorii produktowych, zakupu sprzętu AGD/RTV czy elektroniki pod marką własną częściej dokonują osoby posiadające dzieci – 11% wskazań na zakup w ciągu ostatniego miesiąca w grupie osób, w których gospodarstwie domowym mieszkają dzieci do 12 r.ż. włącznie.

Jedna czwarta badanych zakupy AGD/RTV lub elektroniki pod marką własną dokonała ponad 6 miesięcy temu. Z racji charakteru takich produktów rzeczą naturalną jest, że nie są one kupowane regularnie, a raczej w przypadku pojawienia się konkretnej potrzeby. Jednocześnie, czterech na dziesięciu ankietowanych nie kupuje w ogóle produktów marek własnych w tej kategorii.

Więcej informacji w raporcie PMR Handel detaliczny produktami marek własnych w Polsce 2020/2021.

 

O autorze

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director

Analityk z ponad trzynastoletnim doświadczeniem. Kieruje działem analiz sektora handlu detalicznego w PMR. Obszary specjalizacji: rynek spożywczy, rynek DIY oraz rynek wyposażenia wnętrz.

 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.