Badanie PMR: Kto kupuje artykuły sportowe marki własnej?

Ten post dostępny jest także w języku: English

Sprzęt sportowy i akcesoria sportowe nie są bardzo popularnymi kategoriami produktowymi kupowanymi pod markami własnymi. Według badania PMR z grudnia 2020 r., tego rodzaju produkty kupuje mniej niż 30% Polaków.

W badaniu na próbie reprezentatywnej zakup artykułów sportowych marki własnej (sprzęt i akcesoria, bez odzieży i obuwia) zadeklarowało 25% badanych. Płeć nie jest istotnym czynnikiem różnicującym, w przeciwieństwie do wieku. Wynika to z częstszego uprawiania sportu przez osoby młodsze ogółem. Artykuły sportowe marek własnych kupuje 38% Polaków w wieku do 24 roku życia i tylko 16% osób w wieku 50+. Odsetek deklaracji rośnie również wraz z poziomem wykształcenia i jest nieznacznie wyższy wśród mieszkańców wsi niż miast (różnica 3 p.p.).

Artykuły sportowe marki własnej rzadkim wyborem

PMR przeprowadził również badanie na próbie celowej osób kupujących marki własne, by lepiej poznać zwyczaje zakupowe tej grupy konsumentów. Artykuły sportowe marek własnych kupuje około jedna piąta osób deklarujących zakupy marek własnych ogółem. Niższy odsetek wskazań zanotowały tylko elektronika i alkohole (więcej o tych dwóch ostatnich kategoriach pisaliśmy tutaj i tutaj).

W ciągu ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie, zakupu produktów sportowych marek własnych dokonał co 10 respondent. Należy wziąć jednak pod uwagę, że negatywny wpływ na odsetek wskazań w tej kategorii mogła mieć data przeprowadzania badania (grudzień). Dlatego też, kolejne 12% dokonało zakupu 2-3 miesiące temu, ale już 15% wskazało ostatni zakup 3-6 miesięcy wcześniej, a aż 22 – dalej niż pół roku wstecz.

Dla dzieci kupujemy częściej

Co istotne, wśród gospodarstw domowych posiadających dzieci do 12 roku życia artykuły i sprzęt sportowy marek własnych kupuje 28% badanych (w porównaniu do 19% ogółem). Z drugiej strony, takie osoby kupują produkty marek własnych częściej. Około 12% dokonało zakupu w ciągu ostatniego miesiąca (ogółem: 9%), a 31%, w porównaniu do 42% ogółem w ogóle nie kupuje tego rodzaju produktów.

Można założyć, że znaczna część z kupowanych produktów sportowych marki własnej przeznaczona jest do użytkowania przez dzieci. W innym badaniu przeprowadzonym przez PMR we wrześniu 2020 r. wśród osób kupujących artykuły sportowe, tylko 14% badanych nigdy nie kupowało takich produktów dla dzieci. Około 30% natomiast, zrobiło zakupy w ciągu ostatniego miesiąca.

Więcej informacji w raporcie PMR Handel detaliczny produktami marek własnych w Polsce 2020/2021.

 

O autorze

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director

Analityk z ponad trzynastoletnim doświadczeniem. Kieruje działem analiz sektora handlu detalicznego w PMR. Obszary specjalizacji: rynek spożywczy, rynek DIY oraz rynek wyposażenia wnętrz.

 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.