Badanie PMR: Polacy nie ufają alkoholom marki własnej

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PMR w grudniu 2020 r. na reprezentatywnej próbie Polaków, mniej niż jedna piąta ankietowanych kupuje alkohol pod marką własną. Wyniki badania są zróżnicowane ze względu na płeć i wiek.

Według badania PMR, alkohol marek własnych kupuje tylko 18% Polaków. To najniższy odsetek wskazań ze wszystkich badanych kategorii produktowych. Dla porównania, w przypadku produktów spożywczych, kosmetyków czy odzieży, zakupów takich produktów pod markami własnymi dokonuje ponad połowa badanych. Zakupy alkoholi pod markami własnymi są skorelowane z płcią (17% kobiet i 20% mężczyzn) oraz z wiekiem. W przypadku wieku widać zdecydowanie niższą deklarację zakupów wśród osób 50+ – około 12%, w porównaniu do 22-23% w pozostałych grupach wiekowych.

40% Polaków nie kupuje alkoholi marek własnych

W badaniu na próbie celowej wśród osób, które deklarują zakup produktów marki własnej (przeprowadzonym również w grudniu 2020 r.), odsetek wskazań na zakup alkoholu był tylko nieznacznie wyższy niż w badaniu na próbie reprezentatywnej i wyniósł 21%. Co istotne, w ciągu ostatniego miesiąca, zakupu alkoholu pod marką własną dokonało 23% ankietowanych – czyli więcej niż średnia. Można zaryzykować więc stwierdzenie, że tego rodzaju produkty kupowane są regularnie przez określoną grupę klientów. Jest to natomiast produkt wybierany sporadycznie ogółem (10-15% wskazań dla innych przedziałów czasowych).

Jednocześnie, czterech na 10 badanych nie kupuje w ogóle tego rodzaju produktów pod markami własnymi. Odsetek ten jest jeszcze wyższy w grupie, która marki własne kupuje sporadycznie, od czasu do czasu.

Więcej informacji w raporcie PMR Handel detaliczny produktami marek własnych w Polsce 2020/2021.

 

O autorze

Agnieszka Skonieczna

Retail Business Unit Director

Analityk z ponad trzynastoletnim doświadczeniem. Kieruje działem analiz sektora handlu detalicznego w PMR. Obszary specjalizacji: rynek spożywczy, rynek DIY oraz rynek wyposażenia wnętrz.

 

 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.