CCC chce, żeby e-commerce generował 60% przychodów firmy

CCC chce, żeby e-commerce generował 60% przychodów firmy

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa CCC zadecydowała, jak będzie wyglądać strategia rozwoju firmy w ciągu najbliższych kilku lat. Zarząd CCC przyjął projekt o nazwie „GO.25 Everything Fashion, Omnichannel Platform”, który zakłada nie tylko zwiększenie przychodów, ale także zmianę dotychczasowych działań.

Pandemia Covid-19 wpłynęła na sektor odzieży i obuwia, zmieniając nawyki i preferencje klientów. Dlatego też Grupa CCC postanowiła zmodyfikować dotychczas realizowaną strategię, chcąc jak najlepiej dostosować się do nowej rzeczywistości w branży. Zdaniem firmy, pandemia wzmocniła niektóre trendy rynkowe, takie jak rozwój sprzedaży cyfrowej oraz wpłynęła na zwiększenie znaczenia poszczególnych etapów procesu dokonywania zakupów. Pojawiły się nowe sposoby płatności, a także różne opcje dostawy, m.in. same day delivery i dostawy ekspresowe. Ponadto wzrosła świadomość zarówno klientów, jak i firm dotycząca odpowiedzialności wobec środowiska.

CCC w ramach obecnej strategii „GO.22” osiągnęło wiele kluczowych celów, które wpłynęły na rozwój produktu i komunikacji marketingowej, pozwoliły na wprowadzenie technologii i cyfryzacji, a także zmodernizowały kanały sprzedaży online, oferując klientom nowe narzędzia i usługi. CCC zdecydowało się także na wyeliminowanie niestrategicznych aktywów i projektów.

Plan Grupy CCC do 2025 r.

Nowa strategia, która ma być realizowana do 2025 r., jest reakcją firmy na zmiany zachodzące w branży. Grupa CCC w nowym planie rozwoju chce trzykrotnie zwiększyć przychody w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r. oraz osiągnąć skonsolidowaną rentowność EBITDA (z MSSF16) powyżej 12%. Dodatkowo CCC planuje, by udział przychodów z nowych kategorii niezwiązanych z obuwiem wyniósł ok. 1/3, a udział sprzedaży z kanałów online wzrósł z 45%, które odnotowano w trzecim kwartale br., do 60%. Poprawić ma się również wskaźnik NPS (Net Promoter Score), a zmiana ma wynieść 10 punktów dla każdego szyldu lub kanału sprzedaży w Grupie CCC. Kolejnym wskaźnikiem, który ma ulec modyfikacji, jest wskaźnik zaangażowania pracowników, a grupa planuje, by wzrósł on o minimum 10 punktów powyżej średniej dla sektora. Firma chce także osiągnąć rating MSCI ESG na poziomie A+.

W nowym planie rozwoju zarząd CCC wyróżnił cele dla poszczególnych szyldów należących do Grupy. Strategia dla marki CCC zakłada osiągnięcie pozycji lidera omnikanałowej sprzedaży obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Szyld CCC ma skupiać się na optymalizacji i cyfryzacji sieci sprzedaży, a także wzmacniać marki własne. Do 2025 r. ta część Grupy CCC ma generować 25-30% udziałów w przychodach. Większy procent udziałów, bo aż 30-35%, ma przypaść marce Eobuwie, która zajmuje się sprzedażą obuwia online w krajach CEE. Eobuwie będzie rozwijać działalność na rynkach zagranicznych, a także tworzyć nowe kanały sprzedaży.

Strategia obejmuje także marki modowe należące do Grupy CCC. Zarówno Modivo, jak i HalfPrice mają generować po 15-20% przychodów Grupy w 2025 r. Obie marki, które działają w krajach Europy Środkowo Wschodniej, będą także poszerzać ofertę produktową, a HalfPrice ma dodatkowo rozwijać platformę e-commerce. Kolejną modową marką, która z kolei ma zasięg ogólnoeuropejski, jest DeeZee, a procent udziału w przychodach Grupy ma w 2025 r. wynieść 5%.

Współdziałanie szyldów Grupy CCC

Wszystkie szyldy Grupy CCC działają w podobnym modelu, opierając się na wspólnych fundamentach. Stawiają one na rozwój marek własnych oraz oferowanie ciekawego wyboru marek obcych. Produkty znajdujące się w ich portfolio są dostępne w kanałach full- i off-price, a oferty zawsze przygotowywane są z uwzględnieniem potrzeb klientów. Ważną rolę w funkcjonowaniu szyldów odgrywają także nowoczesne sklepy wyposażone w rozwiązania cyfrowe oraz holistyczne spojrzenie end-to-end. Grupa zwraca też uwagę na nowe kierunki i dywersyfikację dostaw, rozwój logistyki e-commerce oraz dostawy ekspresowe. Niezwykle ważna jest również integracja zapasu sklepowego i magazynowego. Ponadto Grupa CCC stawia na zrównoważony rozwój, wprowadzając ekologiczne kolekcje czy redukując emisje scope 1-3.

Grupa CCC chce, aby szyldy budowały coraz silniejszą pozycję na rynkach macierzystych, jednocześnie planując rozwój międzynarodowy poprzez kanał e-commerce. Strategia rozwoju będzie finansowana ze środków własnych oraz zdolności kredytowej. Jak wyjaśnia Grupa CCC, poprawa wyników operacyjnych i optymalizacja kapitału obrotowego będzie wiązała się z wykorzystaniem środków własnych oraz instrumentów dłużnych, takich jak produkty bankowe lub obligacje, a wszystkie te kanały finansowe przyczynią się do realizacji działań rozwojowych związanych z technologią, logistyką, a także z inwestowaniem w sieć HalfPrice.

Według szacunków PMR, rok 2020 przyniósł spadek rzędu -16,3% r/r dla handlu detalicznego odzieżą i obuwiem w Polsce, amortyzowany wzrostami w kanale internetowym. Sprzedaż internetowa nie zdołała jednak zrekompensować strat związanych z ograniczaniem wydatków na kategorie modowe (a te deklarowało 55% respondentów badania przeprowadzonego przez PMR w sierpniu 2021 r.) i zamknięciem galerii.

Więcej informacji przedstawiono w raporcie PMR: „Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026„.

Więcej informacji na temat e-commerce w raporcie PMR „Handel internetowy w Polsce 2021 Analiza rynku e-commerce i prognozy rozwoju na lata 2021-2026″.

Podobne wpisy