Dino Polska będzie zwiększy program emisji obligacji do 1 mld zł

Sieci znalazły kolejny patent na omijanie zakazu handlu w niedziele ?

Ten post dostępny jest także w języku: English

Planując dalsze inwestycje w rozwój sieci, zarząd Dino Polska zdecydował o zwiększeniu programu emisji obligacji ustanowionego w 2017 r. z 500 mln zł do 1 mld zł. Tak pozyskane środki pieniężne pomogą zdywersyfikować źródła finansowania oraz wpłyną na optymalizację kosztów działalności spółki i będą one wykorzystane w celu rozwoju sieci. Dzięki zmianom w programie emisji obligacji sieć Dino będzie mogła zainwestować w otwarcie nowych sklepów, których obsługę umożliwią nowe centra dystrybucyjne w Sieroniowicach oraz w Sierpcu.

Według władz spółki Dino Polska zwiększenie programu emisji obligacji do 1 mld zł pozwoli na zróżnicowanie źródeł finansowania. Środki zostaną przeznaczone na rozwój zarówno sieci marketów Dino, jak i centrów dystrybucyjnych spółki. Operator sieci nie wyklucza przeprowadzenia emisji obligacji w ramach programu w przypadku wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Co ważne, szczegółowe parametry obligacji, termin zapadalności, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania będą ustalone w procesie budowania księgi popytu. Zostanie on przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji.

Rozwój sieci supermarketów proximity

W 2021 r. sieć Dino realizowała plan rozwoju, otwierając kolejne sklepy, tym samym stopniowo zwiększając powierzchnię sali sprzedaży z 505,1 tys. m2 w 2020 r. do 633,2 tys. m2 w br. W 2020 r. w ramach sieci funkcjonowały 1302 sklepy, a na koniec czerwca 2021 r. Dino zarządzało już 1622 marketami. Plany sieci Dino na 2021 r. obejmowały zwiększenie liczny otwieranych placówek o 20%, co wiąże się z uruchomieniem ponad 300 marketów w ciągu roku. W pierwszym półroczu 2021 r. Dino otworzyło 150 nowych sklepów, co jest wyraźnym wzrostem wobec 84 marketów uruchomionych rok wcześniej. Natomiast w całym 2020 r. Dino zwiększyło liczbę swoich punktów sprzedaży o 255 marketów.

Rozwijają się również centra dystrybucyjne, które pełnią kluczową rolę w realizacji planu spółki. Otwarte w maju 2021 r. centrum w Sieroniowicach na południu Polski to magazyn o powierzchni ok. 46 tys. m2, w którym znajdują się mroźnie, chłodnia, magazyny z regulowaną temperaturą, magazyn suchy oraz części biurowo-socjalne. Trwa również budowa drugiego centrum zlokalizowanego w Sierpcu, a jego otwarcie planowane jest na drugą połowę 2021 r. Oba obiekty pozwolą na wsparcie od 700 do 800 sklepów Dino i będą mogły przyczynić się do gwałtowniejszego rozwoju sieci.

Podobne wpisy