Jaja z chowu klatkowego powoli znikają z rynku

Ten post dostępny jest także w języku: English

Kolejni producenci i sieci zwiększają udział jaj z chowu bezklatkowego w swoich produktach. Postępami w tym zakresie pochwalili się ostatnio Nestle i Aldi.

Nestle stosuje wyłącznie jaja z chowu bezklatkowego

Firma Nestle poinformowała, że w Europie, w tym również w Polsce, stosuje jaja pochodzące wyłącznie z chowu bezklatkowego. Zrealizowała tym samym cel, do którego zobowiązała się w 2017 roku. W ramach dalszego zaangażowania na rzecz dobrostanu zwierząt, Nestle przyłączyło się także do apelu do decydentów Unii Europejskiej o wprowadzenie zakazu hodowli klatkowej kur.

Nestlé wspólnie z fundacją Compassion in World Farming oraz wiodącymi firmami spożywczymi wezwało decydentów Unii Europejskiej do rezygnacji ze stosowania klatek w hodowli zwierząt, poczynając od kur niosek. Inspiracją do wspólnego apelu stała się europejska inicjatywa obywatelska „End the Cage Age”, wzywająca do zniesienia hodowli klatkowych w całej Europie. W 2018 roku wsparło ją ponad 170 europejskich organizacji pozarządowych – zebrano wówczas 1,4 miliona zweryfikowanych podpisów. Była to pierwsza udana europejska akcja obywatelska na rzecz poprawy warunków zwierząt hodowlanych.

W Europie Nestlé wykorzystuje około 4 500 ton jaj rocznie w produktach swoich marek spożywczych, w tym majonezach Winiary i Thomy oraz w niektórych produktach wegetariańskich z portfolio Garden Gourmet. Globalny cel firmy obejmuje korzystanie do 2025 roku jaj pochodzących wyłącznie z chowu bezklatkowego we wszystkich produktach spożywczych na świecie.

Aldi podniosło o 15 % wykorzystanie jaj z chowów alternatywnych

W ofercie produktów marek własnych Aldi, zawierających w swoim składzie jaja, w ponad 45% pochodzą one z chowów alternatywnych. Liczba ta wzrosła o ponad 15% w stosunku do ubiegłych lat. Dodatkowo aż 72% sztuk sprzedanych jaj świeżych pochodzi z hodowli alternatywnych. ALDI jako jedna z pierwszych sieci handlowych w Polsce zadeklarowało, że do roku 2025 wycofa ze sprzedaży i składów wszystkich produktów marek własnych jaj świeżych od kur z chowu klatkowego.

Sieć sklepów Aldi od lat konsekwentnie prowadzi działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, wprowadzając m.in. kompleksowy zbiór regulacji w obrębie łańcucha dostaw i liczne polityki zakupowe regulujące kwestie ekologiczne i społeczne, w tym międzynarodową politykę dobrostanu zwierząt. W kilku krajach, w których działa ALDI, cel wycofania w całości jaj klatkowych ze składów produktów, m.in. w Niemczech i Belgii, został już zrealizowany.

Działania sieci zostały pozytywnie ocenione w rankingu przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki, w którym Aldi zajęło trzecie miejsce. W badaniu  ankietowym przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki łącznie wzięło udział 9 sieci handlowych. Każda sieć uczestnicząca w badaniu oceniana była pod kątem transparentności i rzeczywistych postępów we wdrażaniu podjętych zobowiązań w temacie wycofania jaj z chowu klatkowego oraz promowaniu kupna jaj z innych niż klatkowe systemów hodowli. Na 9 sieci handlowych, które wypełniły ankietę, 7opublikowała na swojej oficjalnej stronie czytelne dla konsumentów oświadczenie o rezygnacji z jaj „trójek”, a 8 z nich promują zakup jaj świeżych z chowu alternatywnego wśród swoich klientów.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.