Polacy coraz chętniej odwiedzają restauracje

Jak wynika z najnowszego badania PMR, 45% Polaków deklaruje zwiększenie częstotliwości odwiedzania lokali gastronomicznych w 2018 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

Według badania PMR, respondenci podkreślają, że w 2018 roku częściej odwiedzali lokale gastronomiczne niż w 2017 roku. Szczególnie osoby z dużych miast oraz o dobrej sytuacji finansowej i wysokim tempie życia. Jedynie 13% wskazało, że bywało w  lokalach gastronomicznych rzadziej niż w 2017 r.

Częstotliwość konsumpcji w lokalach gastronomicznych

Niemniej jednak, respondenci wciąż częściej podchodzą do konsumpcji poza domem jako do czegoś wyjątkowego niż czegoś regularnego. Szczególnie starsi badani oraz mieszkańcy mniejszych miejscowości. U  większości badanych utrzymuje się również pogląd dotyczący wysokich cen za dobre jedzenie „na mieście”. Częściej co do tego przekonani są badani z najstarszej grupy wiekowej (powyżej 55 lat). Sami częściej też przyznają, że wydają dużo w przypadku wizyt w lokalach gastronomicznych.

Wpływ Polaków na częstotliwość odwiedzania restauracji ma niewątpliwie szybsze tempo życia, mniejsze rodziny, rosnące zarobki oraz budżety domowe Polaków. Co więcej, również wygoda pozytywnie wpływa na zwiększenie liczby osób korzystających z gastronomii, a także robiących to w sposób częsty.

Udział segmentów rynku Re

Rynek ten jest zdominowany przez bary szybkiej obsługi. Segment ten obecnie odpowiada za ponad 47% udziału w całym rynku restauracyjnym. Co więcej, według prognoz PMR udział ten będzie rósł w kolejnych latach.

Badanie przeprowadzone na potrzeby raportu PMR: Rynek HoReCa w Polsce 2019.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *