Prawo i regulacje

Sejm uchwalił ustawę o niemarnowaniu żywności

Sejm uchwalił ustawę o niemarnowaniu żywności

Projekt ustawy zakłada nałożenie na sklepy powyżej 250 m2 obowiązku zawierania umów z organizacjami społecznymi, przekazywanie dotychczas wyrzucanej żywności. Na…