Rynek HoReCa na fali wzrostu

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rynek HoReCa w Polsce jest wart blisko 28,6 mld zł według analizy PMR, co oznacza, że w 2017 r. wzrósł ponad 6% rok do roku. Nie dość, że był to trzeci rok silnych wzrostów, to również w 2018 r., w związku z dobrą kondycją polskiej gospodarki oraz wzrostem krajowej konsumpcji, prognozy dla tego rynku są bardzo dobre. Potwierdzeniem są dane zaprezentowane w raporcie PMR „Rynek HoReCa w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Jak wynika z przeprowadzonego w styczniu 2018 r. badania na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie, 58% Polaków w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie spożywało posiłek w lokalu gastronomicznym. W porównaniu do analogicznego badania w lutym 2017 r., nastąpił wzrost o 7 p.p. więcej. Ubiegły rok był bardzo dobrym okresem dla konsumpcji i gastronomii. Na korzyść branży działał także wzrost turystyki tak zagranicznej jak i wewnątrzkrajowej. Turyści, w opinii badanych firm z segmentu gastronomicznego, stanowią ok. 15% klientów ich lokali.

Dodatkowo, badanie koniunktury GUS pokazuje, że spadł odsetek firm zgłaszających niedostateczny popyt na rynku. Jednocześnie wzrosła liczba firm deklarujących, że nie napotykają w bieżącej działalności na bariery. (Warto jednak zwrócić uwagę na rosnące trudności związane z niejasnymi przepisami oraz przede wszystkim na skokowy wzrost bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników.)

2017 był także kolejnym rokiem, w którym wzrosła mediana miesięcznego obrotu w placówkach gastronomicznych. Największe wartości mediany obrotu reprezentują pizzerie. Z kolei restauracje hotelowe charakteryzują się największymi wartościami wystawianego paragonu (57 zł), choć też wystawiają ich dziennie najmniej.

Polacy chętnie odwiedzają zarówno placówki najbardziej znanych sieci, jak i lokale niezależne: modne food trucki, bary i restauracje slow-food, czy takie o wąskiej specjalizacji jak restauracje wegańskie, lub wybrane dania kuchni świata.

W lutym 2018 r. już po raz ósmy PMR przeprowadził badanie opinii publicznej na temat zwyczajów związanych ze spożywaniem posiłków poza domem. W tym roku badanie uległo modyfikacji

Przeprowadzono je na celowej próbie 1 000 dorosłych mieszkańców badanych lokalizacji miejskich, którzy w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie korzystali z oferty lokali gastronomicznych. Lokalizacje uwzględnione w badaniu to: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, aglomeracja śląska (identyfikowana jako Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze lub Bytom), Łódź i Lublin.

Z badania wynika, że w pizzeriach zdarza się jadać niemal wszystkim, a ponad połowa respondentów odwiedza – jeszcze nie tak dawno niszowe – food trucki.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.