1/3 rodziców zna metodę BLW

baby

Ten post dostępny jest także w języku: English

Badanie PMR przeprowadzone na grupie osób, które dokonały w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupu produktów dla dzieci, pokazuje, że świadomość czym jest metoda BLW, nie jest w Polsce duża. Ogółem, znało ją 21% badanych. W grupie rodziców i opiekunów prawnych dzieci do 12 r.ż. znajomość była wyższa i wyniosła 34%.

BLW czyli bobas lubi wybór

Metoda BLW, baby-led weaning czyli dawanie dziecku możliwości wyboru spośród kilku rodzajów stałego pokarmu, ma swoich zwolenników, ale należą w Polsce do mniejszości. Zgodnie z założeniami metody BLW, dziecko nie spożywa bowiem dedykowanych dla niego kaszek czy słoiczków, a wybrane przez siebie jedzenie w formie stałej, spożywane także przez innych domowników.

Dochód różnicujący mocniej niż płeć

Co ciekawe, kobiety są tylko nieznacznie bardziej świadome metody BLW niż mężczyźni (22% w porównaniu do 19%). Znajomość metody jest największa w najmłodszej grupie wiekowej (18-34 lata, gdzie wyniosła 25%). Nieznacznie częściej znają ją mieszkańcy miast niż wsi (różnica 3 p.p.). Znajomość metody rośnie natomiast wraz ze stopniem wykształcenia i wysokością dochodu.

Co więcej, tylko 12% z osób, które znają metodę BLW, stosuje ją jako wyłączną formę żywienia dziecka w pewnym okresie życia. Zdecydowanie najczęściej (63% wskazań) BLW jest wybierane jako uzupełnienie karmienia produktami przeznaczonymi dla dzieci lub/i karmienia piersią. Wśród osób, które w ciągu ostatnich roku kupiły produkty żywnościowe przeznaczone specjalnie dla dzieci, blisko jedna czwarta zna metodę BLW, ale jej nie stosuje.

Więcej na temat trendów na polskim rynku produktów dla dzieci w najnowszym raporcie PMR: Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce 2020. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *