Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2018

Zakupy odzieżowe realizowane są najczęściej kilka razy w roku (41%) lub raz na miesiąc (30%). Respondenci do 24. roku życia zdecydowanie częściej od którejkolwiek innej wyodrębnionej kategorii nabywają odzież. Jedna trzecia z nich robi to co najmniej dwa razy w miesiącu. Ze względu jednak na stosunkowo mniejszą wielkość tej grupy, wniosek ten należy traktować ostrożnie. Grupa osób od 25. do 44. roku życia jest mniej więcej jednolita, dopiero po przekroczeniu przez respondentów 45 lat zauważalny jest spadek w konsumpcji odzieży. Wieś i ośrodki miejskie do 200 tys. mieszkańców nie różnią się znacznie w kwestii częstotliwości kupowania odzieży. Dopiero w największych miastach respondenci nabywają odzież częściej. Konsumpcja odzieży rośnie także wraz ze wzrostem dochodu miesięcznego gospodarstwa domowego.

Obuwie nabywane jest najczęściej raz na kwartał (47%) lub raz na pół roku (31%). Z większą częstotliwością robią to kobiety niż mężczyźni. Liczba zakupów obuwia w ciągu roku rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia oraz dochodu, spada natomiast wraz z wiekiem, przy czym grupa mająca 25-54 lata jest mniej więcej jednolita. Buty kupuje się rzadziej niż odzież w dyskontach oraz w centrach outletowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *