Jeśli zamawiamy jedzenie na dowóz, najczęściej robimy to przez telefon

Choć wciąż telefon jest dominującym medium w zakresie zamawiania jedzenia na dowóz przez Polaków, rośnie znaczenie internetu w tym zakresie. Zjawisku temu sprzyja również rosnąca popularność na polskim rynku portali zrzeszających oferty różnego typu restauracji, organizujących dostawę jedzenia od nich do klienta.

Rośnie znaczenie internetu w zakresie zamawiania posiłków na dowóz

Jak wynika z badania PMR przeprowadzonego w styczniu 2019 r., jeśli Polacy decydują się na zamawianie posiłków na dowóz, w dalszym ciągu telefon jest najczęściej wybieranym sposobem. Jednak coraz częściej Polacy składają zamówienia przez internet (w tym za pomocą mobilnych aplikacji). Sprzyja temu niewątpliwie obecność i rosnąca w ostatnim czasie popularność na polskim rynku takich agregatorów, jak Pyszne.pl, PizzaPortal.pl czy lunching.pl, które skupiają oferty różnego typu restauracji, organizując dostawę jedzenia od nich do klienta. Z ich usług korzystają szczególnie osoby młode, pracujące, niemające czasu na regularne gotowanie w ciągu tygodnia.

Jednak wciąż najchętniej Polacy zamawiają posiłki przez telefon

Wśród osób, które zamawiały ostatnio (w przeciągu ostatnich 3 miesięcy) posiłek na dowóz z lokalu gastronomicznego lub przedsiębiorstwa świadczącego usługi cateringowe, najbardziej popularnym medium zamówienia jest telefon – 72%. Przez Internet lub aplikację zamawia prawie ¼ badanych. Telefon zyskuje na popularności w małych miejscowościach (84%) a Internet lub aplikacje w największych (41%).

Najczęściej zamawiamy posiłki z częstotliwością dwa lub trzy razy w tygodniu

Badani korzystający z opcji „jedzenia na dowóz” najczęściej robią to dwa-trzy razy w miesiącu lub rzadziej (78%). 17% zamawia w ten sposób posiłki raz w tygodniu, 5% kilka razy w tygodniu lub częściej. 77% zamówień na dowóz to zamówienia do domu. Te „do pracy” stanowią 14%. Widocznie częściej zdarzają się one wśród osób, które pracują w systemie weekendowym (25%).

31% badanych nie korzystało w ogóle z portali do zamawiania jedzenia (mimo, że zamawiali na dowóz). Wśród najpopularniejszych portali do zamawiania zdecydowanie liderem jest pyszne pl., z którego choć raz skorzystało 6 na 10 wszystkich korzystających z usługi jedzenia na dowóz.

Sposoby zamawiania jedzenia na dowóz

Analiza została przeprowadzona na potrzeby raportu PMR: Rynek HoReCa w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.