Rodzice jako świadomi konsumenci

Ten post dostępny jest także w języku: English

Zakupy produktów dla dzieci mają charakter raczej świadomy. Jak wynika z badania na potrzeby  raportu Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce 2018, 77% sprawdza treść etykiety przed zakupem aby zapoznać się z informacjami na temat składu lub właściwości produktu. Co więcej, rodzice i opiekunowie częściej trzymają się sprawdzonych rozwiązań zamiast eksperymentować. Zdanie takie wyraziło 57% badanych. Prawie połowa (43%) respondentów kupując artykuły dla dzieci wybiera te z półek z produktami ekologicznymi. W przypadku ubrań dziecięcych, najczęściej nie są one kupowane przy okazji innych zakupów, np. spożywczych (54% odpowiedzi).

Większość respondentów (79%) deklaruje, że nie kupuje uniwersalnych kosmetyków, z których korzystać mogą wszyscy członkowie rodziny, zamiast tych, przeznaczonych specjalnie dla dzieci. Z drugiej strony, z kosmetyków dla dzieci zdarza się skorzystać 30% dorosłym domownikom.

O ile w przypadku pozostałych stwierdzeń wśród respondentów występowało jedno dominujące stanowisko, to kwestia prezentu dla dziecka podzieliła uczestników. Zdaniem 35% lepiej kupić zabawkę, która zostanie dziecku na dłużej, niż zapewnić mu jednorazową atrakcję. Zwolenników przeciwnego stanowiska jest o 1 p.p. więcej.

[supsystic-tables id=8]

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.