OBI dołącza do grona sieci, które otworzą sklepy w niedziele

OBI joins the group of chains that will open shops on Sundays

Ten post dostępny jest także w języku: English

Wykorzystywanie luki w przepisach o zakazie handlu w niedziele, początkowo odkrytej przez sieci sklepów spożywczych, staje się coraz bardziej popularne. Stale rosnąca liczba konkurentów dostępnych przez siedem dni w tygodniu skłoniła sieć Obi DIY do podążenia za trendem i rozszerzenia oferty o placówkę pocztową – dzięki temu sieć będzie otwarta w każdą niedzielę. 

Detaliści, którzy nie są otwarci przez siedem dni w tygodniu są w gorszej sytuacji konkurencyjnej i ryzykują utratę konsumentów. W związku z tym wielu graczy rozszerzyło swoje usługi o placówki pocztowe, które zgodnie z przepisami mogą mieć pracowników za ladą w niedziele niehandlowe. Pierwszą siecią, która skorzystała z tej możliwości była Żabka, która uzyskała status placówki pocztowej w 2012 roku i zachęcała franczyzobiorców do tworzenia placówek w całej Polsce, gdy w 2018 roku weszła w życie ustawa „o ograniczeniu handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni”. Z tej opcji skorzystały w ostatnim czasie Abc, Euro Sklep, Polomarket, Intermarche, Chata Polska, Stokrotka Express, Lewiatan, Biedronka, Delikatesy Centrum i Sklep Polski. 

Mieszkańcy miast mają większą skłonność do robienia zakupów w niedzielę niż mieszkańcy wsi 

Z badania CBRE wynika, że 55% konsumentów chce powrotu możliwości robienia zakupów w niedzielę. W poprzednim badaniu, przeprowadzonym w czerwcu 2020 roku, odsetek ten wynosił 51%. W związku z tym nastąpił wzrost o 4 punkty procentowe. Innego zdania jest co trzeci respondent, a 14% nie ma jeszcze wyrobionego zdania na ten temat. Warto zauważyć, że zauważalny jest kontrast między mieszkańcami wsi i miast: na wsi 48% respondentów popiera przywrócenie możliwości otwierania sklepów w niedziele, natomiast w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców – 64%. Od 56% do 60% mieszkańców mniejszych miast, liczących od 20 do 500 tys. mieszkańców, zgadza się, że należy przywrócić możliwość otwierania sklepów w niedziele. 

Niemniej jednak luka prawna, która pozwala sklepom pocztowym na sprzedaż w niedziele niehandlowe, zostanie wkrótce zlikwidowana. Prezydent Andrzej Duda przyjął ustawę, która zaostrza zakaz handlu w niedziele. Umożliwi ona sprzedawcom detalicznym, którzy oferują również usługi pocztowe, prowadzenie działalności w niedziele niehandlowe, jeżeli przychody z tej działalności stanowią więcej niż 40 proc. całkowitych przychodów sklepu. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po trzymiesięcznym okresie od jej uchwalenia. 

Według danych PMR, w 2020 r. segment indywidualny artykułów DIY w Polsce wzrósł o rekordowe 9% i był motorem napędowym całego rynku, definiowanego jako suma sprzedaży segmentów detalicznego i instytucjonalnego. Wzrost napędziły remonty Polaków oraz wysoka liczba mieszkań oddanych do użytkowania.

Więcej: 

 

Zobacz również